Aktuality

       Okresní hospodářská komora Domažlice

     ve spolupráci s

 Úřadem práce ČR 

 si Vás dovolují pozvat na

  BURZU PRÁCE

 Termín: 22. září 2015

 Čas: od 09:00 do 16:00 hodin

 Místo konání: MKS Domažlice

Leták BURZA PRÁCE

                      Ocenění nejlepších absolventů

Jubilejní 20. ročník Ocenění nejlepších absolventů se bude konat v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 15. 9. 2015

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
603 00 Brno


 STAŇTĚ SE I VY PARTNEREM

 TÉTO AKCE

Oceňujeme nejlepší absolventy středních odborných škol a podporujeme tak odborné vzdělávání. Osvědčení HK ČR, které je udělováno nejlepším absolventům, dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů. Slouží jako doklad o odborných schopnostech absolventa uplatnitelných v praxi.

Slavnostní předávání se koná začátkem každého nového školního roku za přítomnosti významných politických osobností, zástupců vzdělávací sféry, krajů a zaměstnavatelů.

 Střední odborná škola– V případě zájmu školy o zapojení se do projektu Nejlepší absolvent a získání tak čestného uznání za výbornou odbornou přípravu studentů, je nutné, aby se jejich závěrečných zkoušek zúčastnil odborník z praxe.

Firma/Odborník- Úroveň odborného výcviku a kompetencí absolventa je garantována potvrzením pověřeného odborníka HK ČR, který se účastní závěrečných zkoušek. Odborník z praxe vychází z řad zaměstnavatelů, kteří svým zapojením zdůrazňují svůj zájem o kvalitu absolventů vstupujících na trh práce.

Hodnocení – Přísná kritéria pro výběr absolventů předchází jednotnému zadání závěrečných zkoušek, kterým se v současné době řídí střední školy po celé České republice.

Slavnostní předávání osvědčení– Absolventi, kteří splní stanovená kritéria ověřená odborníkem z praxe, získávají osvědčení HK ČR, které přebírají z rukou jejího prezidenta.

Cíle akce
1. Podpora odborného vzdělávání
2. Propojení středních odborných škol a zaměstnavatelů.
3. Kooperace firem v odborné přípravě studentů.
4. Ověřování získaných kompetencí v souladu s požadavky praxe.
5. Oceňování výsledků nejlepších absolventů, odborné přípravy škol a podpory rodinných příslušníků.
6. Součinnost při uplatnění oceněných absolventů vstupujících na trh práce.

ZMĚNA TERMÍNU

rádi bychom Vás informovali o změně termínu konání Shromáždění delegátů. Setkání se bude konat ve středu 29.dubna 2015.

Doufáme, že Vám tato změna nezpůsobí problémy.

Děkujeme za pochopení.

 

Shromáždění delegátů

Okresní hospodářská komora si Vás dovoluje pozvat na „Shromáždění delegátů“.

Setkání se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 od 16:00 hodin v budově bývalé OZS (Haltravská 438).

Těšíme se na Vaši účast.

BUSINESS SNÍDANĚ

Business snídaně se zástupci Okresní hospodářské komory Domažlice se uskutečnila 20. března 2015 v zasedacím sálu Městského úřadu v Domažlicích.

Jednání se zúčastnili starosta Ing. Miroslav Mach, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner, a dále náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Bauer, kteří přítomným představili plány města, kraje a nové plánovací období pro čerpání dotací EU. Pozvání též přijal poslanec Parlamentu ČR Jan Látka.

Starosta Ing. Miroslav Mach přivítal pozvané jednatele či zástupce firem a starosty obcí. Ve své úvodní řeči zmínil 3 nejdůležitější projekty, které bude město Domažlice realizovat v roce 2015, a sice přestavbu radnice, pivovaru a bazénu.

Po úvodním slovu pana starosty se chopil slova náměstek hejtmana Ivo Grüner, který hovořil o uplynulém plánovacím období ROP a také o plánech na to nové plánovací období 2014-2020. V novém plánovacím období by měly peníze EU v Plzeňském kraji putovat do vybavení základních a středních škol.

Říkat, že silniční síť v Plzeňském kraji je v ideálním stavu skutečně nelze konstatoval náměstek hejtmana Jaroslav Bauer. Zástupcům OHK Domažlice objasnil investiční priority v oblasti dopravy a plánované opravy pozemních komunikací. Plzeňský kraj bude celkem v roce 2015 investovat do oprav silnic druhé a třetí třídy více než miliardu korun.

Dalším diskuzním tématem bylo vzdělávání, především nedostatek studentů technických oborů. Je patrné, že zájem o technické vzdělávání se postupně zvedá. Na jednání zazněly náměty na podporu zvýšení zájmů žáků studovat technické obory, a také navázání spolupráce a zapojení firem.

Všichni přítomní se na závěr shodli na podpoře návratu k přijímacím zkouškám a navrhované změně financování školství.

BERUFSINFOMESSE -Veletrh studijních a pracovních příležitostí

Dne 18.března 2015 pořádalo SOU Domažlice ve spolupráci s OHK Domažlice informační burzu pracovních příležitostí v Německu pod názvem "Berufsinfomesse".Přítomno bylo 10 zástupců firem z Čech a SRN, dále partnerská škola v Chamu a Techniker Schule ve Waldmünchenu. Studenti 3.ročníků učebních, 4.ročníků maturitních a dále absolvoventi nástavbového studia mohli získat informace ohledně dalšího studia nebo pracovního uplatnění v Německu.

Foto

BUSINESS SNÍDANĚ   

dovolujeme si Vás pozvat na BUSINESS snídani se starostou města Domažlice, která se uskuteční dne 20. 03. 2015 na Městském úřadě Domažlice.

Jednání a představení plánů města Domažlice na nové plánovací období.

Pozvání též přijali p. Ivo Grüner náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku a dále p. Jaroslav Bauer náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy.

 

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce, registrace nutná předem.

BUSINESS Snídaně - pozvánka

 

PŘÍRUČKY PRO PODNIKATELE

Vážení podnikatelé,

připravili jsme pro Vás stručné průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

Podnikatelská příručka – obecný základ

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy

Podnikatelské příručka – pro řemeslníky

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy
  • připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ

Soubory ke stažení:

Příručka pro podnikatele - obecná

Příručka pro podnikatele - řemeslníci

 

 

 

STÁŽE VE FIRMÁCH

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, realizuje projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2"  Stážisté mohou prostřednictvím odborné stáže dosáhnout praktického vzdělávání, které je založené na reálných požadavcích trhu.

Největším přínosem pro stážisty je získání a osvojení si praktických dovedností, čímž zvýší svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Po skončení stáže může být stážista u poskytovatele stáže zaměstnán.

Stážistou může být osoba zletilá, svéprávná s trvalým pobytem na území ČR, vyjma hlavního města Prahy. Zúčastnit stáže se může osoba starší 50 let, starší 40 let (ohrožená zaměstnaností), osoba v evidenci ÚP déle než 3 měsíce (neplatí pro absolventy), rodič na/po mateřské dovolené či osoby zapojené na trhu práce pouze na DPP či DPČ.

Poskytovatelem stáže může být fyzická či právnická osoba zapsaná v některém z veřejných rejstříků a se sídlem nebo místem podnikání na území ČR.

Poskytnutím stáže získává podnikatelský subjekt unikátní příležitost zapracovat nového zaměstnance. Náklady spojené s poskytnutím stáže jsou hrazeny z rozpočtu projektu.

Délka stáže se pohybuje od 1 do 6 měsíců, podle typu pozice. V současné době je možné poskytnout stáž na více než 160 pozic z 25 oborů.

Kompletní informace o projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 jsou dostupné na webových stránkách projektu: www.stazevefirmach.cz