Aktuality

Shromáždění delegátů

Okresní hospodářská komora si Vás dovoluje pozvat na „Shromáždění delegátů“.

Setkání se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 od 16:00 hodin v budově bývalé OZS (Haltravská 438).

Těšíme se na Vaši účast.

BUSINESS SNÍDANĚ

Business snídaně se zástupci Okresní hospodářské komory Domažlice se uskutečnila 20. března 2015 v zasedacím sálu Městského úřadu v Domažlicích.

Jednání se zúčastnili starosta Ing. Miroslav Mach, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner, a dále náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Bauer, kteří přítomným představili plány města, kraje a nové plánovací období pro čerpání dotací EU. Pozvání též přijal poslanec Parlamentu ČR Jan Látka.

Starosta Ing. Miroslav Mach přivítal pozvané jednatele či zástupce firem a starosty obcí. Ve své úvodní řeči zmínil 3 nejdůležitější projekty, které bude město Domažlice realizovat v roce 2015, a sice přestavbu radnice, pivovaru a bazénu.

Po úvodním slovu pana starosty se chopil slova náměstek hejtmana Ivo Grüner, který hovořil o uplynulém plánovacím období ROP a také o plánech na to nové plánovací období 2014-2020. V novém plánovacím období by měly peníze EU v Plzeňském kraji putovat do vybavení základních a středních škol.

Říkat, že silniční síť v Plzeňském kraji je v ideálním stavu skutečně nelze konstatoval náměstek hejtmana Jaroslav Bauer. Zástupcům OHK Domažlice objasnil investiční priority v oblasti dopravy a plánované opravy pozemních komunikací. Plzeňský kraj bude celkem v roce 2015 investovat do oprav silnic druhé a třetí třídy více než miliardu korun.

Dalším diskuzním tématem bylo vzdělávání, především nedostatek studentů technických oborů. Je patrné, že zájem o technické vzdělávání se postupně zvedá. Na jednání zazněly náměty na podporu zvýšení zájmů žáků studovat technické obory, a také navázání spolupráce a zapojení firem.

Všichni přítomní se na závěr shodli na podpoře návratu k přijímacím zkouškám a navrhované změně financování školství.

BERUFSINFOMESSE -Veletrh studijních a pracovních příležitostí

Dne 18.března 2015 pořádalo SOU Domažlice ve spolupráci s OHK Domažlice informační burzu pracovních příležitostí v Německu pod názvem "Berufsinfomesse".Přítomno bylo 10 zástupců firem z Čech a SRN, dále partnerská škola v Chamu a Techniker Schule ve Waldmünchenu. Studenti 3.ročníků učebních, 4.ročníků maturitních a dále absolvoventi nástavbového studia mohli získat informace ohledně dalšího studia nebo pracovního uplatnění v Německu.

Foto

BUSINESS SNÍDANĚ   

dovolujeme si Vás pozvat na BUSINESS snídani se starostou města Domažlice, která se uskuteční dne 20. 03. 2015 na Městském úřadě Domažlice.

Jednání a představení plánů města Domažlice na nové plánovací období.

Pozvání též přijali p. Ivo Grüner náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku a dále p. Jaroslav Bauer náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy.

 

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce, registrace nutná předem.

BUSINESS Snídaně - pozvánka

 

PŘÍRUČKY PRO PODNIKATELE

Vážení podnikatelé,

připravili jsme pro Vás stručné průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

Podnikatelská příručka – obecný základ

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy

Podnikatelské příručka – pro řemeslníky

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy
  • připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ

Soubory ke stažení:

Příručka pro podnikatele - obecná

Příručka pro podnikatele - řemeslníci

 

 

 

STÁŽE VE FIRMÁCH

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, realizuje projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2"  Stážisté mohou prostřednictvím odborné stáže dosáhnout praktického vzdělávání, které je založené na reálných požadavcích trhu.

Největším přínosem pro stážisty je získání a osvojení si praktických dovedností, čímž zvýší svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Po skončení stáže může být stážista u poskytovatele stáže zaměstnán.

Stážistou může být osoba zletilá, svéprávná s trvalým pobytem na území ČR, vyjma hlavního města Prahy. Zúčastnit stáže se může osoba starší 50 let, starší 40 let (ohrožená zaměstnaností), osoba v evidenci ÚP déle než 3 měsíce (neplatí pro absolventy), rodič na/po mateřské dovolené či osoby zapojené na trhu práce pouze na DPP či DPČ.

Poskytovatelem stáže může být fyzická či právnická osoba zapsaná v některém z veřejných rejstříků a se sídlem nebo místem podnikání na území ČR.

Poskytnutím stáže získává podnikatelský subjekt unikátní příležitost zapracovat nového zaměstnance. Náklady spojené s poskytnutím stáže jsou hrazeny z rozpočtu projektu.

Délka stáže se pohybuje od 1 do 6 měsíců, podle typu pozice. V současné době je možné poskytnout stáž na více než 160 pozic z 25 oborů.

Kompletní informace o projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 jsou dostupné na webových stránkách projektu: www.stazevefirmach.cz

Začíná 12. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje
Prestižní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje vstupuje do svého 12. ročníku a přináší zásadní novinku: kromě pěti tradičních kategorií bude letos soutěž vyhlášena i v úplně nové – Stavby pro bydlení.


Do letošního 12. ročníku soutěže mohou být přihlášeny stavby z Plzeňského kraje zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2014. Termín uzávěrky přihlášek je 20. března v 15 hodin. Do této doby musí být doručeny přihlášky se všemi náležitostmi na adresu organizátora soutěže, společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS, s. r. o., Dominikánská 3, Plzeň 301 00. Přihlášku do soutěže může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník přihlašovaného stavebního díla, a to vždy se souhlasem jeho autora a vlastníka.Okresní hospodářská komora Domažlice si Vás dovoluje pozvat na

                                      SEMINÁŘ

 Novinky v personální a mzdové oblasti 2015

přednáší : Zdeněk Křížek - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

dne : 05. února 2015, od 09:00 hodin do 14:00 hodin

místo konání : Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Bližší informace : OHK Domažlice, tel : 722 106020

Pozvánka

Přihláška

ZMĚNA SEMINÁŘE !!!

dovolte mi Vás informovat, že seminář Novinky v personální a mzdové oblasti 2015 plánovaný na 22. 01. 2015 se neuskuteční z vážných osobních důvodů pana lektora Z. Křížka.

Náhradní termín byl stanoven 05. 02. 2015. Veškeré další informace týkající se semináře, zůstávají v platnosti.

Doufáme, že Vám tato změna nezpůsobí problémy.

Děkujeme za pochopení.

 

Okresní hospodářská komora Domažlice si Vás dovoluje pozvat na

                                      SEMINÁŘ

 Novinky v personální a mzdové oblasti 2015

přednáší : Zdeněk Křížek - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

dne : 22.ledna 2015, od 09:00 hodin do 14:00 hodin

místo konání : Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Bližší informace : OHK Domažlice, tel : 722 106020

Pozvánka

Přihláška