Aktuality

 

PŘÍRUČKY PRO PODNIKATELE

Vážení podnikatelé,

připravili jsme pro Vás stručné průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

Podnikatelská příručka – obecný základ

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy

Podnikatelské příručka – pro řemeslníky

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy
  • připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ

Soubory ke stažení:

Příručka pro podnikatele - obecná

Příručka pro podnikatele - řemeslníci

 

 

 

STÁŽE VE FIRMÁCH

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, realizuje projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2"  Stážisté mohou prostřednictvím odborné stáže dosáhnout praktického vzdělávání, které je založené na reálných požadavcích trhu.

Největším přínosem pro stážisty je získání a osvojení si praktických dovedností, čímž zvýší svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Po skončení stáže může být stážista u poskytovatele stáže zaměstnán.

Stážistou může být osoba zletilá, svéprávná s trvalým pobytem na území ČR, vyjma hlavního města Prahy. Zúčastnit stáže se může osoba starší 50 let, starší 40 let (ohrožená zaměstnaností), osoba v evidenci ÚP déle než 3 měsíce (neplatí pro absolventy), rodič na/po mateřské dovolené či osoby zapojené na trhu práce pouze na DPP či DPČ.

Poskytovatelem stáže může být fyzická či právnická osoba zapsaná v některém z veřejných rejstříků a se sídlem nebo místem podnikání na území ČR.

Poskytnutím stáže získává podnikatelský subjekt unikátní příležitost zapracovat nového zaměstnance. Náklady spojené s poskytnutím stáže jsou hrazeny z rozpočtu projektu.

Délka stáže se pohybuje od 1 do 6 měsíců, podle typu pozice. V současné době je možné poskytnout stáž na více než 160 pozic z 25 oborů.

Kompletní informace o projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 jsou dostupné na webových stránkách projektu: www.stazevefirmach.cz

Začíná 12. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje
Prestižní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje vstupuje do svého 12. ročníku a přináší zásadní novinku: kromě pěti tradičních kategorií bude letos soutěž vyhlášena i v úplně nové – Stavby pro bydlení.


Do letošního 12. ročníku soutěže mohou být přihlášeny stavby z Plzeňského kraje zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2014. Termín uzávěrky přihlášek je 20. března v 15 hodin. Do této doby musí být doručeny přihlášky se všemi náležitostmi na adresu organizátora soutěže, společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS, s. r. o., Dominikánská 3, Plzeň 301 00. Přihlášku do soutěže může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník přihlašovaného stavebního díla, a to vždy se souhlasem jeho autora a vlastníka.Okresní hospodářská komora Domažlice si Vás dovoluje pozvat na

                                      SEMINÁŘ

 Novinky v personální a mzdové oblasti 2015

přednáší : Zdeněk Křížek - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

dne : 05. února 2015, od 09:00 hodin do 14:00 hodin

místo konání : Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Bližší informace : OHK Domažlice, tel : 722 106020

Pozvánka

Přihláška

ZMĚNA SEMINÁŘE !!!

dovolte mi Vás informovat, že seminář Novinky v personální a mzdové oblasti 2015 plánovaný na 22. 01. 2015 se neuskuteční z vážných osobních důvodů pana lektora Z. Křížka.

Náhradní termín byl stanoven 05. 02. 2015. Veškeré další informace týkající se semináře, zůstávají v platnosti.

Doufáme, že Vám tato změna nezpůsobí problémy.

Děkujeme za pochopení.

 

Okresní hospodářská komora Domažlice si Vás dovoluje pozvat na

                                      SEMINÁŘ

 Novinky v personální a mzdové oblasti 2015

přednáší : Zdeněk Křížek - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

dne : 22.ledna 2015, od 09:00 hodin do 14:00 hodin

místo konání : Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Bližší informace : OHK Domažlice, tel : 722 106020

Pozvánka

Přihláška

Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2014 a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2015.....

PF 2015

 

Prezentační akce "Od vzdělání k zaměstnání"

Řemeslo má zlaté dno, slýchávali jsme před lety. Rčení se však v současnosti z našeho slovníku nějak vytratilo. Změnit pohled na řemesla si klade za cíl i Okresní hospodářská komora Domažlice, která ve spolupráci s ÚP ČR kontaktní pracoviště Domažlice a městem Domažlice připravila v úterý 04. listopadu 2014 prezentační akci „Od vzdělání k zaměstnání". Své expozice zde představilo 16 středních odborných škol a učilišť společně s pěti zaměstnavateli pro téměř 500 žáků z 16 základních škol Plzeňského kraje. Cílem je přesvědčit budoucí absolventy základních škol, že s odborným vzděláním mají velké šance získat uplatnění na trhu práce. Velmi diskutovanou otázkou je dnes i technické vzdělání (strojírenské, elektrotechnické, stavební a řemesla), jehož absolventi na trhu citelně schází.
Veletrhy získávají stále na větší popularitě. Říkáme, že v jeden den na jednom místě mohou žáci základních škol získat informace, které rozhodnou o jejich budoucím profesním životě. Nejdůležitější jsou tyto veletrhy pro žáky osmých a devátých tříd, kdy se rozhodují o svojí budoucnosti. Zde získají přehled i díky praktickým ukázkám škol a učilišť. Budoucím žákům se věnují pedagogové a studenti z těchto škol a učilišť. Domnívám se, že účast na veletrhu je prestižní záležitostí i pro studenty středních škol, protože mohou své dovednosti předvést svým mladším vrstevníkům.

Foto kosmetičky "Santa Muerte"   SOU Domažlice

Foto školní kapela   SOŠ a SOU Horšovský Týn

https://www.youtube.com/watch?v=Utb3Sbc0mWM&index=1&list=UUVivfdQijImIis8eyZvR5uw
https://www.youtube.com/watch?list=UUVivfdQijImIis8eyZvR5uw&v=3lzitJAxf7Y&feature=player_detailpage

 

Také v Horšovském Týně je velký zájem o mladé techniky

V posledním zářijovém dni opět usedli ke společnému stolu zástupci základních škol a středních škol s řediteli a personalisty regionálních firem.... více v přiloženém článku

Domažlický deník - výstup kulatý stůl H. Týn

Foto