Aktuality

S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni z mimořádných důvodů zrušit WORKSHOP JAK OBCHODOVAT S NĚMECKÝM PARTNEREM?

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

WORKSHOP 

JAK OBCHODOVAT S NĚMECKÝM PARTNEREM?

Co je potřebné mít smluvně ošetřené, nástrahy, reklamace

Termín konání :             18. 10. 2016, 09:00 – 12:00 hodin

                                          (08.45 hod. prezentace účastníků)

Místo konání :               salonek restaurace VIOLA, Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

Přednáší :                       JUDr. Marcella Pawelka v českém jazyce

                           advokátní kancelář působící ve Frankfurtu nad Mohanem, Karpfenweg 24                              

Program               

° Platnost německého zákona o minimálních mzdách ve vztahu k českým firmám

° Povinnosti českých firem ve vztahu k německým úřadům při vysílání svých zaměstnanců nebo živnostníků do Německa (nástrahy a sankce, když stanovené povinnosti nejsou splněny)

° Náležitosti smluv mezi českým a německým partnerem (smlouva o díle, smlouva o zastupování, kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky)

° Postup při nezaplacení německého odběratele z důvodu reklamace, opožděné dodávky, škody

° Insolvenční řízení (možnost podání trestního oznámení na jednatele firmy, který na sebe podal insolvenční řízení, možnost věřitele domoci se svého práva proti nově založené firmě, která má stejnou obchodní činnost, jako firma v insolvenci)

° Příslušnost soudů a s tím spojené právní a soudní poplatky

° Diskuze                                                            

Účastnický poplatek :                 350,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

                                                      700,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

Přihlašujte se pomocí závazné přihlášky na email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 11. 10. 2016

                                                                                                                                

 

M Ě S T O  H O R Š O V S K Ý  T Ý N

a

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

        P O Z V Á N K A

 Město Horšovský Týn a Okresní hospodářská komora Domažlice si Vás dovolují pozvat

na setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců úplných základních škol se zástupci a řediteli středních škol a zaměstnavatelů na Horšovotýnsku, Holýšovsku a Poběžovicku,

dále s představiteli Úřadu práce, zástupci Okresní hospodářské komory a odborů školství ORP  Horšovský Týn a Tachov.                                                  

 

Datum konání:

06. 10. 2016 od 14.00 hod

Místo konání:

Městský úřad Horšovský Týn – zasedací místnost

Občerstvení zajištěno

 Město Horšovský Týn ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Domažlice se rozhodlo navázat na iniciativu Plzeňského kraje a uskutečnit setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol se zástupci významných zaměstnavatelů v technických oborech. Za účelem zjištění stavu nezaměstnanosti a poptávky po řemeslných a technicky vzdělaných lidech na trhu práce v našem regionu jsme požádali o účast zástupce z Úřadu práce. Přizváni byli též zástupci odborů školství ORP na území okresu Domažlice a Tachov.

Cílem tohoto setkání je podpořit zájem o technické vzdělávání na základních školách, zjištění potřeb technicky vzdělaných a řemeslně zručných lidí pro zaměstnavatele a firmy na Horšovotýnsku a v přilehlých dopravně dostupných oblastech.

Očekáváme, že to bude znamenat přínos rovněž pro pozvané firmy. Od 1. 4. 2014 totiž vstoupil v platnost zákon o daňových úlevách pro firmy poskytující odborné praxe. Ve spolupráci se středními školami zaměřenými na technické vzdělávání v našem regionu by si tak mohly zajistit nejen odborné pracovníky do budoucna, ale také uplatnit úlevu na dani při poskytnutí praxe, a to nejen na ty žáky, které v budoucnu budou moci zaměstnat.

                                                                                                           

Program jednání:

        Zájem žáků o technicky zaměřené obory na středních školách v roce 2015, 2016, návštěvy žáků 2. stupně   ve školách zaměřujících se na technické vzdělávání, návštěvy provozů firem a podniků v oblasti Horšovotýnska.

Nezaměstnanost a potřeba lidí s technickým vzděláním. 

Potřeba technicky vzdělaných a řemeslně zručných lidí v jednotlivých firmách v daném regionu.

Diskuse

                  Na setkání s Vámi se těší 

                                                                                           Václav Mothejzík v. r.

                                                                                     starosta města Horšovský Týn

                                                                                           Olga Votavová v. r.

                                                                   ředitelka Okresní hospodářské komory Domažlice

                                                                           

      Okresní hospodářská komora Domažlice      

              ve spolupráci s hnutím ANO

                            si Vás dovolují pozvat na

    Posezení s ministrem dopravy Ing.Danem Ťokem    

       Setkání se uskuteční dne 30. 09. 2016 od 17:00 hodin v salonku restaurace VIOLA,

                                                     Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

 

Na setkání s Vámi se těší

                                                                                                                    

        Olga Votavová                                                           Ing. Miloslav Zeman

ředitelka Okresní hospodářské komory Domažlice kandidát na hejtmana Plzeňského kraje politické hnutí ANO                      

 

Cesta pro mladé - stáže ve firmách

Hledáte do svého týmu mladé a nadané lidi? Chcete předávat své zkušenosti dál? Zapojte se do nového projektu FDV Cesta k uplatnění na trhu práce neboli Cesta pro mladé.

Cesta pro mladé představuje komplexní vzdělávací kurz, který je určen pro studenty posledních ročníků SŠ, VOŠ, VŠ nebo jednoletých jazykových škol, kteří absolvují praktickou část kurzu ve vybrané společnosti.

V rámci kurzu si tak můžete nezávazně vyzkoušet potenciálního zaměstnance, získáte cenného angažovaného pomocníka a pomůžete tak zvýšit konkurenceschopnost budoucích absolventů.

Předejte své zkušenosti mladým cílevědomým studentům, kteří mají o váš obor zájem. 
 
Zapojení firem má své podmínky. Zjistěte proto, zda se může do projektu zapojit i vaše společnost. Veškeré informace najdete v článku „Může se i vaše společnost zapojit?“.
S důležitými dokumenty a podrobnými pravidly vzdělávacího kurzu se můžete seznámit zde>>.
 
Podívejte se také na dostupné pozice, ke kterým lze zahájit kurz. Jejich seznam i konkrétní požadavky najdete zde>>.  
 
Spuštění projektu je plánováno na září 2016.
 
 Více informací naleznete na stránkách projektu: www.cestapromlade.cz.

     M Ě S T O     D O M A Ž L I C E

                                           a

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

        _______________________________________________

P O Z V Á N K A

Město Domažlice a Okresní hospodářská komora Domažlice si Vás dovolují pozvat

na setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců úplných základních škol se zástupci a řediteli středních škol a zaměstnavatelů na Domažlicku, dále s představiteli Úřadu práce, zástupci Okresní hospodářské komory a odborů školství ORP Domažlice, Horšovský Týn.

Datum konání:

19. 09. 2016 od 14.00 hod

Místo konání:

Městský úřad Domažlice – zasedací místnost

Občerstvení zajištěno

Město Domažlice ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Domažlice se rozhodlo navázat na iniciativu Plzeňského kraje a Komise pro podporu technického vzdělávání a uskutečnit setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol se zástupci významných zaměstnavatelů v technických oborech. Za účelem zjištění stavu nezaměstnanosti a poptávky po řemeslných a technicky vzdělaných lidech na trhu práce v našem regionu jsme požádali o účast zástupce z Úřadu práce. Přizváni byli též zástupci odborů školství ORP na území okresu Domažlice.

Cílem tohoto setkání je podpořit zájem o technické vzdělávání na základních školách, zjištění potřeb technicky vzdělaných a řemeslně zručných lidí pro zaměstnavatele a firmy na Domažlicku a v přilehlých dopravně dostupných oblastech.

Očekáváme, že to bude znamenat přínos rovněž pro pozvané firmy.  Od 1. 4. 2014 totiž vstoupil v platnost zákon o daňových úlevách pro firmy poskytující odborné praxe. Ve spolupráci se středními školami zaměřenými na technické vzdělávání v našem regionu by si tak mohly zajistit nejen odborné pracovníky do budoucna, ale také uplatnit úlevu na dani při poskytnutí praxe, a to nejen na ty žáky, které v budoucnu budou moci zaměstnat.

Program jednání:

Zájem žáků o technicky zaměřené obory na středních školách v roce 2015, 2016, návštěvy žáků 2. stupně ve školách zaměřujících se na technické vzdělávání, návštěvy provozů firem a podniků v oblasti Domažlicka.

Nezaměstnanost a potřeba lidí s technickým vzděláním.

Potřeba technicky vzdělaných a řemeslně zručných lidí v jednotlivých firmách v daném regionu.

Diskuse

                  Na setkání s Vámi se těší 

                                                                                    Ing. Miroslav Mach v. r.

                                                                                   starosta města Domažlice

 

                                                                                     Olga Votavová v. r.

                                                                       ředitelka Okresní hospodářské komory Domažlice                

Zařazení do pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) se zapojila do pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (dále jen „pilotní projekt“). Tento projekt spouští Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Cílem pilotního projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 1 – 3.  V případě Vašeho zájmu o zaměstnávání středně a nízko kvalifikovaných zaměstnanců jsme pro Vás připravili ve spolupráci s příslušnými ministerstvy projekt Režim Ukrajina.


Jednou z podmínek pro zařazení zaměstnavatele do tohoto projektu je doporučení české podnikatelské reprezentace, které bude společně s dalšími organizacemi vydávat i HK ČR. Doporučení bude možno získat přímo od HK ČR, ale rovněž prostřednictvím krajských a regionálních hospodářských komor.


Co a jak musí doložit žadatel o doporučení k zařazení do pilotního projektu?


1) Žadatel musí vyplnit níže přiloženou žádost. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.


2) Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Preferovanou variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Pokud tak není možné učinit, lze žádost rovněž podat osobně v sídle HK ČR a KHK. V případě osobního podání    žadatel musí doložit:
- plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost 
- platný občanský průkaz nebo pas.


3) Seznam kontaktních míst pro podání žádosti o zařazení do pilotního projektu (u komor, které disponují datovou schránkou, je ID datové schránky uvedena):

Hospodářská komora České republiky - ID datové schránky: 9nqab6b

Zásadní dokumenty týkající se pilotního projektu (viz soubory níže):

  •  Usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu 2015 č. 912 
  •  Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny 
  •  Žádost o vydání doporučení pro zařazení do pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pilotního projektu kontaktuje Mgr. Tomáše Zeleného z Odboru pro usnadňování obchodu a služeb na emailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

BURZA PRÁCE v Domažlicích

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktní pracoviště Domažlice organizovala další  BURZU PRÁCE, která se konala dne 28. dubna 2016 v MKS Domažlice. Akce se zúčastnilo celkem 11 zajímavých a významných firem, které nabízely cca 129 volných pracovních pozic z různých oborů. Nabídka práce byla velmi pestrá, nabízeny byly profese s technickou specializací, řidiči nákladních aut. Firmy měly zájem o montážní dělníky, svářeče, zedníky, kuchaře, obchodní zástupce, seřizovače a obsluhu obráběcích strojů a další. Šanci najít práci měli zájemci o práci s výučním listem, středoškolským vzděláním a také vysokoškoláci, ale příležitost měli i zájemci o práci bez vzdělání. 

Poradenství nezaměstnaným zajišťoval Úřad práce Domažlice, přičemž o jejich služby byl velký zájem. Na burzu zavítalo více jak 320 zájemců o práci a 50 studentů středních škol a učilišť. Podobnými akcemi chce Okresní hospodářská komora Domažlice pomoci firmám i v budoucnu.

Volné pracovní pozice

S politováním Vám sdělujeme, že seminář "CELNÍ KODEX UNIE"

jsme nuceni z mimořádných důvodů ZRUŠIT !!!