Struktura a orgány OHK

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Domažlice
    Představenstvo Okresní hospodářské komory Domažlice
      Dozorčí rada Okresní hospodářské komory Domažlice
            Úřad Okresní hospodářské komory Domažlice

PŘEDSTAVENSTVO OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY DOMAŽLICE
Předseda představenstva:
Ing. Ludvík Jírovec

Místopředseda představenstva:
Ing. Petr Lang

Člen představenstva:
p. Václav Sladký
  

DOZORČÍ RADA

                                                                   p. Jaroslav Ticháček - předseda 

Ing. Petr Libra 

Mgr. Zdeňka Buršíková


 ÚŘAD OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY DOMAŽLICE
Ing. Olga Votavová - ředitelka