Aktuality

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s partnery

pořádá další ročník prezentační akce

Termín konání:

11. 11. 2021

Místo konání:

Kulturní dům Stod (Nádražní 477, 33 01 Stod)

                                                                                  a

Termín konání:

16. 11. 2021

Místo konání:

MKS Domažlice ( nám. Míru 51, 344 01 Domažlice)

<<< VSTUP ZDARMA >>>

SEMINÁŘE 

Termín konání: 30. 11. 2021 ZRUŠEN, 17. 01. 2022

Místo konání: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na 

SEMINÁŘ

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín                     30. listopadu 2021, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                   Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

Změny v Zákoníku práce 2022

Výpočet výše minimální nebo zaručené mzdy 

Změny v Zákoně o zaměstnanosti

Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2022

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2022

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2022

Sociální zabezpečení

Zdravotní pojištění

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2022

Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2022

Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění webináře.

Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního. Průměrné ceny pohonných hmot. Řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje.

Závěr, diskuse

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 26. 11. 2021

PŘIPRAVUJEME !!!

 27. 04. 2021 

Seminář (webinář) na téma Změny v personální a mzdové oblasti 2021

Přednáší Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na webináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů. 

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na

WEBINÁŘ

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2021

Termín                         27. dubna 2021, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání                webinář ON-LINE 

Přednáší             Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech. 

Program

Zákoník práce od 30.7.2020 a v roce 2021 – výtah nejdůležitějších změn.    

Pojem vícesměnný provoz. Pružná pracovní doba. Vysílání zaměstnanců – nadnárodní poskytování služeb. Průměrný výdělek a minimální nebo zaručená mzda. Doručování písemností. Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy v roce 2021 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 – názorné příklady.

       Výpočet dovolené podle odpracovaných hodin – praktické příklady. Sdílené pracovní místo. Náhrada za újmu – smrtelný pracovní úraz.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn rok 2021:          

Výpočet srážek 2021. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinný. Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby. Určování třetin a jejich účel. Kdo je vyživovanou osobou ve smyslu Občanského zákoníku. Doporučené postupy. Obsah Zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy – Občanský zákoník.

Zdravotní pojištění 2021:          

Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2021 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.  

Pojistné na sociální zabezpečení 2021:          

Maximální vyměřovací základ • Osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění.Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného.

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2021:          

Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.

Nemocenské pojištění v roce 2021:        

Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • nová rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 3 500,--, - pojem malý rozsah od roku 2021. Dohoda o provedení

práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2021. Kdo je účasten nemocenského pojištění – zaměstnanec, DPP, DPČ, statutár, člen družstva.

Další informace pro rok 2021:          

Vyhláška o výši stravného pro rok 2021 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy. Problematika COVID-19 – krizové ošetřovné, kompenzační bonusy, program

Antivirus a jeho trvání! Nový program Kurzarbeit po 28.2.2021 – podpora zaměstnanosti.

Závěr webináře, odpovědi na chatové dotazy.

Posluchači tohoto jednodenního webináře obdrží bohaté pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů se zaměřením na zásadní změny v oblasti Zákoníku práce a v oblasti odměňování zaměstnanců….

Účastnický                1 690 Kč včetně DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                    1 890 Kč včetně DPH pro ostatní účastníky

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 23. 04. 2021 na základě faktury vystavené OHK Domažlice.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací webináře, studijní materiál.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 23. 04. 2021

Přihláška                

NOVÝ TERMÍN!!!

S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni zrušit webinář z vážných zdravotních důvodů s nákazou COVID-21

pana školitele Křížka.

Náhradní termín byl stanoven na 26.01.2021.

ZRUŠENO!!!

V souvislosti s okolnostmi ohledně COVID-21 a nucenými vládními opatřeními  si Vás dovolujeme informovat o zrušení prezentačních akcí

Od vzdělání k zaměstnání 19.01.2021 a

Veletrhu perspektivy řemesel 2020 27.01.2021

Únorové termíny v případě zlepšení epidemiologické situace.

 

WEBINÁŘ

Zásadní změny v personální a mzdové oblasti od roku 2021

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na webináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín: 15. ledna 2021, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání: webinář ON-LINE

Přednáší Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Pozvánka

Přihláška

V souvislosti s okolnostmi ohledně COVID-19 a nucenými vládními opatřeními  si Vás dovolujeme informovat o přeložení plánovaných prezentačních akcí

„Veletrh perspektivy řemesel 2020“ a „Od vzdělání k zaměstnání“

na leden 2021.

Nové termíny: Domažlice 19. 01. 2021

                      Stod         27. 01. 2021

 

PŘIPRAVUJEME

prezentační akce škol a firem

 

21. 10. 2020 "Veletrh perspektivy řemesel 2020"

kulturní dům Stod

 

      05. 11. 2020 "Od vzdělání k zaměstnání"

MKS Domažlice

V souvislosti s okolnostmi ohledně COVID-19 a nucenými vládními opatřeními si Vás dovolujeme informovat

o ZRUŠENÍ plánovaného semináře 

Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe