Aktuality

leták 2019 od vzdelani e mail

 

 

Veletrh 2019

 

PŘIPRAVUJEME 

prezentační akce škol a firem

 

23. 10. 2019  "Veletrh perspektivy řemesel 2019"

kulturní dům Stod

 

19. 11. 2019 "Od vzdělání k zaměstnání"

MKS Domažlice

SEMINÁŘ

Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Termín                         28. června 2019, 09.00 – 14.00 hod.

 a místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice           

 

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

 

Program                                                                                                                                                               

  ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ V ROCE 2019:

Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení • ochrana osobních údajů • zápočtový list, obsah a jeho vydání • osobní dotazník a archivace dokladů • GDPR – ochrana osobních údajů, kopírování občanských průkazů a dalších důležitých dokumentů, rodná čísla, cestovní doklady u cizinců, výpisy rejstříku trestů, zpracování citlivých osobních údajů. Informování o obsahu pracovního poměru • doručování písemností • co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace • výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené • uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou • výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců.  

Dohody o pracích mimo pracovní poměr – co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce • rozsah výkonu práce na DPP a DPČ v roce 2019 • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – dovolená, náhrady, příplatky. Prázdninové tzv. brigády – pojmy nezletilá, mladistvá a zletilá osoba. Co musí zajistit zaměstnavatel při zaměstnání nezletilých a mladistvých osob.  

Dovolená v roce 2019 – princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku • vnitřní firemní předpisy k této problematice • pracovní řád. Krácení dovolené, přerušení dovolené. Odvolání zaměstnance zaměstnavatelem z dovolené zaměstnance a případné dopady pro zaměstnavatele. Celá řada příkladů na výpočet dovolené.

Sankce na úseku čerpání dovolené – Inspektorát práce.        

Zaměstnávání občanů EU a cizinců 2019 -   změny v Zákoně o zaměstnaosti v oblasti zaměstnávání cizinců a občanů EU, vedení evidence, pojem zastřené zaměstnávání, přihlašování a odhlašování občanů EU a cizinců – Úřad práce, cizinecká policie, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Zaměstnanecká karta, karta modrá, krátkodobé sezonní zaměstnávání cizince, systém „Ukrajina“…

Náhrada mzdy za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti 2019:

Náhrada mzdy pro rok 2019 • povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti • výpočet náhrady – názorné ukázky výpočtu • Zrušení karenční doby od 1.7.2019 nebo od 1.1.2020. Kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů • příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance. Co může kontrolovat zaměstnavatel.

Nemocenské – posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění • pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2019 • vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o ...“ • praktická ukázka • malý rozsah v roce 2019 – dohoda o pracovní činnosti, pracovní poměr a statutár. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – dávka otcovská poporodní péče • zkušenosti s touto dávkou • další dávka Dlouhodobé ošetřovné a její dokladovost. Vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění • povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění • povinnosti práce neschopných zaměstnanců • povinnosti ošetřujících lékařů • sankce na nemocenském • výpočet dávek nemocenského pojištění 2019.        Výhled do roku 2020 - elektronické neschopenky s účinností od 1.1.2020…

  DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE:

Vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování. Pracovní řád.

Informace o novém výpočtovém základu pro srážky ze mzdy z účinností od 1.6.2019 !

Novelizace insolvenčního zákona od 1.7.2019 !  

  DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY 

Zástupci čínské provincie Liaoning jednali o spolupráci

      O možnostech spolupráce zejména v oblasti obchodu jednali v pátek 5. dubna 2019 představitelé odboru obchodu provincie Liaoning s náměstkem hejtmana Ivo Grünerem a předsedou Asociace hospodářských komor Jihozápad Miloslavem Zemanem.

       Zástupci provincie představili svoje území a vyjádřili přání užší spolupráce s Plzeňským krajem. Nabídli možnost zprostředkování obchodu jak z Číny, tak do jejich země. Pozvali také zástupce kraje na návštěvu provincie Liaoning. Náměstek hejtmana zmínil dlouholetou spolupráci kraje s provincií Zhejiang a uvedl, že jsme otevřeni spolupráci s dalšími regiony, a to nejen v obchodní oblasti, ale také v oblasti kultury, školství a dalších.

        Na závěr setkání bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi zástupci provincie Liaoning a Asociací hospodářských komor Jihozápad.

                    

SEMINÁŘ

Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Termín                         23. května 2019, 09.00 – 14.00 hod.

                                       a místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice           

 

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

 

Program                                                                                                                                                               

  ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ V ROCE 2019:

Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení • ochrana osobních údajů • zápočtový list, obsah a jeho vydání • osobní dotazník a archivace dokladů • GDPR – ochrana osobních údajů, kopírování občanských průkazů a dalších důležitých dokumentů, rodná čísla, cestovní doklady u cizinců, výpisy rejstříku trestů, zpracování citlivých osobních údajů. Informování o obsahu pracovního poměru • doručování písemností • co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace • výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené • uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou • výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců.  

Dohody o pracích mimo pracovní poměr – co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce • rozsah výkonu práce na DPP a DPČ v roce 2019 • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – dovolená, náhrady, příplatky. Prázdninové tzv. brigády – pojmy nezletilá, mladistvá a zletilá osoba. Co musí zajistit zaměstnavatel při zaměstnání nezletilých a mladistvých osob.  

Dovolená v roce 2019 – princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku • vnitřní firemní předpisy k této problematice • pracovní řád. Krácení dovolené, přerušení dovolené. Odvolání zaměstnance zaměstnavatelem z dovolené zaměstnance a případné dopady pro zaměstnavatele. Celá řada příkladů na výpočet dovolené.

Sankce na úseku čerpání dovolené – Inspektorát práce.        

Zaměstnávání občanů EU a cizinců 2019 -   změny v Zákoně o zaměstnaosti v oblasti zaměstnávání cizinců a občanů EU, vedení evidence, pojem zastřené zaměstnávání, přihlašování a odhlašování občanů EU a cizinců – Úřad práce, cizinecká policie, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Zaměstnanecká karta, karta modrá, krátkodobé sezonní zaměstnávání cizince, systém „Ukrajina“…

Náhrada mzdy za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti 2019:

Náhrada mzdy pro rok 2019 • povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti • výpočet náhrady – názorné ukázky výpočtu • Zrušení karenční doby od 1.7.2019 nebo od 1.1.2020. Kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů • příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance. Co může kontrolovat zaměstnavatel.

Nemocenské – posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění • pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2019 • vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o ...“ • praktická ukázka • malý rozsah v roce 2019 – dohoda o pracovní činnosti, pracovní poměr a statutár. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – dávka otcovská poporodní péče • zkušenosti s touto dávkou • další dávka Dlouhodobé ošetřovné a její dokladovost. Vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění • povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění • povinnosti práce neschopných zaměstnanců • povinnosti ošetřujících lékařů • sankce na nemocenském • výpočet dávek nemocenského pojištění 2019.        Výhled do roku 2020 - elektronické neschopenky s účinností od 1.1.2020…

  DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE:

Vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování. Pracovní řád.

Informace o novém výpočtovém základu pro srážky ze mzdy z účinností od 1.6.2019 !

Novelizace insolvenčního zákona od 1.7.2019 !  

  DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY 

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 16. 05. 2019!

                                                                                                         

 

   

      Leták BURZA PRÁCE

ZRUŠEN !!!

Seminář na téma Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2019

           S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni zrušit z vážných zdravotních důvodů pana školitele Zdeňka Křížka seminář " Změny v personální a mzdové oblasti ".

Děkujeme za pochopení.

 

                 PF 2019