Aktuality

Kulatý stůl Domažlice

V našem kraji proběhl dne 23.09.2014 kulatý stůl věnovaný potřebnému propojení technického školství s praxí.Na Domažlicku se takové setkání uskutečnilo poprvé po mnoha letech.Doufejme, že přispěje k navázání vzájemné komunikace orgánů veřejné správy, škol všech stupňů a zaměstnavatelů.

Výstup z kulatého stolu byl uveřejněn v týdeníku 5plus2.

Článek 5plus2

"Otevíráme dveře vzděláním"

VOŠ a SPŠE Plzeň  pořádá dne 16.10.2014 veletrh pod názvem " Otevíráme dveře vzděláním".Tento veletrh se minulý rok setkal s velkým ohlasem studentů i hostů.V prostorách školy se budou prezentovat firmy, kde mohou absolventi najít uplatnění.Expozice je přístupná studentům, a hlavně potenciálním uchazečům o studium a jejich rodičům.

Kulatý stůl Horšovský Týn

Okresní hospodářská komora Domažlice a město Horšovský Týn si Vás dovolují pozvat na setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců úplných základních škol se zástupci a řediteli středních škol a zaměstnavatelů na Horšovotýnsku, Holýšovsku a Poběžovicku, dále s představiteli Úřadu práce, zástupci Okresní hospodářské komory a odborů školství ORP Horšovský Týn a Tachov.

Datum konání : 30.09.2014 od 14:00 hod.

Místo konání : Městský úřad Horšovský Týn -zasedací místnost

Bude nám ctí, pokud se budete moci tohoto setkání zúčastnit.

 

 

Kulatý stůl Domažlice

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s městem Domažlice si Vás dovoluje pozvat na setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců úplných základních škol se zástupci a řediteli středních škol a zaměstnavatelů na Domažlicku, dále s představiteli Úřadu práce, zástupci Okresní hospodářské komory a odborů školství ORP Domažlice, Horšovský Týn.

Datum konání : 23.09.2014 od 14:00 hod.

Místo konání : Městský úřad Domažlice - zasedací místnost

Bude nám ctí,pokud se budete moci tohoto setkání zúčastnit.

 

 

OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ 2014

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s odbornými školami, Úřadem práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice a městem Domažlice si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

8. ročník veřejné prezentace škol a firem s názvem „Od vzdělání k zaměstnání"

Kdy: v úterý 04. listopadu 2014 od 09:00 – 16:00 hod.
Kde: v Městském kulturním středisku

Prezentace je určena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a především jejich rodiče, kteří společně se svými dětmi hledají vhodné budoucí uplatnění na trhu práce.

Chceme pokračovat v tradici, která pomáhá žákům vycházejícím ze základních škol, aby se snáze a lépe rozhodovali při volbě svého povolání. Zároveň je naší snahou podporovat dialog mezi odbornými školami a firmami v zájmu optimalizace učebních a studijních oborů.

Vstup zdarma.

 

Novým prezidentem HK ČR je Vladimír Dlouhý

Dne 22. května 2014 si XXVI. sněm Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zvolil kompletní vedení HK ČR na další tři roky.

Prezidentem HK ČR byl delegáty sněmu, kteří přijeli z celé země, zvolen Vladimír Dlouhý, který v druhém kole tajné volby získal celkem 128 hlasů z 222 odevzdaných. Vladimír Dlouhý bude funkci prezidenta největšího zástupce podnikatelů v ČR zastávat nadcházející tři roky.

Nový prezident HK ČR Vladimír dlouhý ve své řeči poděkoval svému předchůdci Petru Kuželovi a zdůraznil: „HK ČR potřebuje změnu, a Vaše volba ji potvrdila.“ Prezident Dlouhý dále poděkoval zástupcům regionálních komor a živnostenských společenstev.

Delegáti sněmu, nejvyššího volebního orgánu HK ČR, volili na období následujících tří let i viceprezidenty HK ČR, kterými se stali Irena Bartoňová-Pálková, Bořivoj Minář, Roman Pommer, Zdeněk Somr, Michal Štefl. Sněm si zvolil rovněž členy představenstva, dozorčí radu a smírčí komisi.

Pozvání na sněm přijal a účastníky sněmu osobně pozdravil i předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který mj. sdělil: „Hospodářská komora je největší reprezentační orgán zastupující podnikatele. Nová česká vláda si Komory váží. Vnímáme její roli při prosazování zájmů podnikatelského prostředí a jsme připraveni s Vámi komunikovat.“ Zahájení sněmu se rovněž zúčastnil ministr vnitra ČR Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a primátor města Plzeň Martin Baxa.

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. je český ekonom a politik, bývalý ministr průmyslu a obchodu v letech 1992 – 1997. V letech 1989 – 1992 byl ministrem hospodářství. Byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), v posledních volbách kandidoval na prezidenta republiky. Nyní působí v soukromé sféře a věnuje se poradenské a pedagogické činnosti.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost, a to na základě zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR. Členové HK ČR zaměstnávají 2/3 práceschopného obyvatelstva a vytváří přes 60 % HDP. Hospodářská komora ČR je neodmyslitelnou součástí ekonomického života v naší zemi. Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev. Komora sdružuje téměř 14 000 členů (fyzických i právnických osob podnikajících v ČR) organizovaných v 66 regionálních komorách a 84 živnostenských společenstev HK ČR. Po celém území České republiky je rozprostřena síť téměř 100 kontaktních míst, kde podnikatelé mohou formou veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost. Více na www.komora.cz.

Celý členský příspěvek HK ČR je daňově uznatelný

S účinností od 01. 01. 2014 jsou členské příspěvky Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, daňově účinným nákladem (§24 odst. (2), písm. d), bod 5.), bez jakéhokoliv omezení a limitů.

Do konce roku 2013 byly tyto příspěvky daňově uznatelné pouze do výše 0,5% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Od 01. 01. 2014 tento limit už není, byl zrušen, takže celý členský příspěvek je daňově uznatelný (viz novela zákona č. 458/2011 Sb.).