Aktuality

       Okresní hospodářská komora Domažlice

       si Vás dovoluje pozvat

 na

 BUSINESS CAFÉ

 

 Zajímají Vás nové informace týkající se projektů a dotací v Plzeňském kraji? Chcete se dozvědět více ….?

                                                                           přijďte se zeptat

 

            náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku

                                                      

      Iva Grünera

 

 Setkání se uskuteční v úterý 23. 02. 2016 od 09:30 hodin

v salonku restaurace VIOLA, Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

 

Program jednání:

  1. Registrace 09:00 – 09:30 hod.
  2. Zahájení, úvodní slovo předseda Ing. Ludvík Jírovec
  3. Ivo Grüner – náměstek hejtmana pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku
  4. Diskusní panel
  5. Závěr

 Registrace: přihlásit se můžete e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 19. 02. 2016.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace předem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní hlášení

 

Jste-li v Česku registrovaní jako plátce DPH, platí i pro Vás od 1. 1. 2016 nová povinnost - podávat další daňové tvrzení. Tím bude takzvané kontrolní hlášení podle § 101c
a násl. zákona č. 235/2004 Sb., které vychází z přiznání k DPH.

Kontrolní hlášení bude možné podat jen elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu, a to v předepsaném formátu a struktuře umožňujícím dálkový přístup. Správce daně nás nabádá, abychom přednostně používali online daňový portál EPO.
Pokud hlášení podáte datovou zprávou vyžadující dodatečné potvrzení, musíte jej potvrdit ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

Lhůta pro podání kontrolního hlášení je do 25. dne následujícího měsíce;  nebo čtvrtletí u fyzických osob (čtvrtletních plátců). Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční.

Co se stane, když nové tvrzení nepodáte?

V již zmíněném §101 k ZDPH, jsou stanoveny pokuty, které budou příslušnými finančními úřady udíleny v případě pochybení daňových subjektů při odesílání, či vyplňování hlášení.

Jak taková pokuta může vypadat?

  •          1000 Kč za pozdní podání bez výzvy správce daně
  •          10 000 Kč po výzvě
  •          30 000 Kč, pokud plátce nepodá na základě výzvy správce daně ke změně, doplnění, či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení
                   V tomto případě je lhůta jen 5 kalendářních dnů od doručení plátci

 

Více informací o kontrolním hlášení můžete nalézt na:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH              
http://www.jakpodnikat.cz/kontrolni-hlaseni-dph.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přejeme Vám hezké Vánoce, hodně pohody a do následujícího roku 2016 pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

PF 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

 

  Řemeslo má zlaté dno, slýchávali jsme před lety. Rčení se však v současnosti z našeho slovníku nějak vytratilo. Změnit pohled na řemesla si klade za cíl i Okresní hospodářská komora Domažlice, která ve spolupráci s ÚP ČR kontaktní pracoviště Domažlice a městem Domažlice připravila ve středu 25. listopadu 2015 prezentační akci „Od vzdělání k zaměstnání“. Své expozice zde představilo 18 středních odborných škol a učilišť společně s pěti zaměstnavateli pro téměř 500 žáků z 16 základních škol Plzeňského kraje. Cílem je přesvědčit budoucí absolventy základních škol, že s odborným vzděláním mají velké šance získat uplatnění na trhu práce. Velmi diskutovanou otázkou je dnes i technické vzdělání (strojírenské, elektrotechnické, stavební a řemesla), jehož absolventi na trhu citelně schází.

Veletrhy získávají stále na větší popularitě. Říkáme, že v jeden den na jednom místě mohou žáci základních škol získat informace, které rozhodnou o jejich budoucím profesním životě. Nejdůležitější jsou tyto veletrhy pro žáky osmých a devátých tříd, kdy se rozhodují o svojí budoucnosti. Zde získají přehled i díky praktickým ukázkám škol a učilišť. Budoucím žákům se věnují pedagogové a studenti z těchto škol a učilišť. Domnívám se, že účast na veletrhu  je  prestižní záležitostí i pro studenty středních škol, protože mohou své dovednosti předvést svým mladším vrstevníkům. 

Součástí prezentační akce bylo ocenění vítězného týmu z SOU, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ( Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec). Tento tým reprezentoval Plzeňský kraj v národní soutěži SINUMERIK CUP 2015 , kde obsadil 1.místo v soutěži partnerských škol Siemensu v programování.

Foto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školy a firmy se prezentovaly na 9. ročníku akce "Od vzdělání k zaměstnání"

Ve velkém sále MKS v Domažlicích dnes probíhá 9. roční prezentační akce škol a firem pod názvem "Od vzdělání k zaměstnání". 

Akce je zaměřena především pro starší školní děti i jejich rodiče, aby se seznámili s pracovními možnostmi, klasickými řemesly, ale i nabídkou studijních a učebních oborů.

Hlavním smyslem je, aby se tradiční řemeslo uchovalo, rozvíjelo a přežilo pro příští generace.

Akci pořádá Okresní hospodářská komora Domažlice pod záštitou MŠMT a GŘ ÚP ČR ve spolupráci s městem Domažlice a Úřadem práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, kontaktní pracoviště Domažlice.

Foto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mladí hledali inspiraci pro svoji profesní budoucnost

        Dobrý výdělek a zajímavý obor.To byly dva faktory, pomoci kterých hledal své budoucí uplatnění čtrnáctiletý Jindra  

         Franc na středeční akci Od vzdělání k zaměstnání, kterou uspořádala Okresní hospodářská komora v domažlickém MKS.

 

 

Z akce Od vzdělání k zaměstnání v domažlickém MKS.Autor: Deník/ Josef Babor

Chtěl bych, aby mě moje budoucí práce bavila a abych si vydělal dobré peníze," říká Jindra.

V nabitém sále si mohl vybrat z prezentací středních škol nejen z Domažlicka, ale i dalších regionů Plzeňského kraje. Budoucím studentům se představilo i několik firem, které si už prostřednictvím podobných akcí vytipovávají potencionální budoucí zaměstnance, zejména v oborech, ve kterých je na trhu práce dlouhodobě nedostatek kvalitních zaměstnanců.

„My hledáme hlavně mechanizátory, opraváře zemědělských strojů, automechaniky. Kdo je manuálně zručný, má u nás vždycky šanci, ať je vyučen čímkoliv," popsala vedoucí personálního oddělení ZF Staňkov Petra Bočková.

„Studenti, když začnou u nás při škole s praxí, mají možnost získat pracovní poměr na dobu neurčitou po ukončení školy. Největším lákadlem pro uchazeče je možnost v rámci našeho koncernu pracovat po celém světě. Šikovní zájemci tak mohou pracovat v Německu, Číně i jinde po světě," uvedla Bočková.

Firma láká studenty technických oborů i na další benefit. „Žákům, kteří na praxi u nás nastupují ve druhém ročníku a pravidelně k nám docházejí, poskytujeme stipendium," zmínila personalistka ze staňkovské firmy.

„Před padesáti lety jsem se také rozhodoval, kam půjdu. Měl jsem to jednoduché – předseda JZD řekl, půjdeš k nám, a bylo vymalováno," zavzpomínal předseda představenstva Okresní hospodářské komory Ludvík Jírovec a směrem k přítomným školákům dodal: „Pestrá škála možností, ze kterých si vybrat – to je jedna z věcí, které byste si dnes měli vážit."

Připomněl i náklady, které se k poskytnutí vzdělání váží. „To, co se naučíte teď, je zadarmo, to co se budete učit v budoucnu, si budete muset zaplatit," připomněl důležitost vzdělání Jírovec.

„Já sám jsem si před několika lety na podobné akci našel uplatnění. Jsou skvělým zdrojem informací a kontaktů," zmínil starosta Klenčí pod Čerchovem Bozděch.

 

Seminář 

Novinky v personální a mzdové oblasti 2016

Termín                           04. ledna 2016, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání              (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

 Program                                                                                                                                                                    Změny v zákoníku práce 2016                                                                                                                                 Nařízení vlády 567/2006 Sb. o nových sazbách minimální mzdy – pojmy minimální a zaručená mzda. Nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti- daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Povinnosti zaměstnavatelů před vznikem pracovněprávního vztahu. Uzavírání pracovněprávních vztahů – pracovní poměr, DPP a DPČ. Co musí obsahovat pracovní smlouva, DPČ a DPP. Ukázka jednotlivých doporučených vzorů, vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování. Povinnost zaměstnavatelů při skončení pracovněprávního vztahu. Poznatky z kontrol prováděných inspektorátem práce…….

Úrazové pojištění – II. pololetí roku 2015 a 2016                                                                                               Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti předcházení a evidence a vedení záznamů o pracovních úrazech a nemocech z povolání podle Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 170/2014 Sb.. Platnost i pro rok 2016. Zrušení Zákona o úrazovém pojištění. Nové Nařízení vlády o „bolestném …“- zvýšení bodového ohodnocení úrazu. Technická novela Zákoníku práce v oblasti poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Vnitřní firemní předpis o postupu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.  

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – II. pololetí 2015 a 2016.                                                                           Zásadní změna v příjmech, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 299 Občanský soudní řád – účinnost již od 1. 9. 2015 a v roce 2016. Příjmy, které nelze pro účely srážek započítávat.  Povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost, a další nutné úkony plátce příjmu.  Uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele. Vzájemné započtení pohledávek podle občanského zákoníku. Praktické názorné ukázky uzavírání těchto dohod. Povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného. Souběh příjmů od jiných plátců a následné řešení nezabavitelné částky jednotlivými plátci. Insolvence fyzické osoby a postupy plátců příjmu při provádění srážek – Insolvenční zákon, součinnost zaměstnavatele se soudním vykonavatelem – insolvenčním správcem. Usnesení soudu o schválené insolvenci. Součinnost zaměstnavatele při výplatě jiným plátcem příjmu – zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení – plátce nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství. Výpočet srážek – nové nezabavitelné částky, určení jednotlivých třetin. Vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby. Celá řada ukázek výpočtů srážek.                                                                                                                         

Zdravotní pojištění 2016.                                                                                                                                       Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně. Minimální vyměřovací základ 2016 – zásady dopočtu pojistné do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ. Okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců. Kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu – nová úprava již od 1. 9. 2015. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány…… Odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.                                                                                                

Pojistné na sociální zabezpečení 2016.                                                                                                                 Maximální vyměřovací základ. Započitatelnost příjmů pro odvod pojistného. Zákon o provádění sociálního zabezpečení 2016. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného. Dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění. Osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2016.                                                                           Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.  Nové redukční hranice pro rok 2016. Komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Karenční doba. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů. Možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele. Postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. 

Nemocenské pojištění v roce 2016.                                                                                                                           Komu vzniká účast na nemocenském pojištění. Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši. Součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení.                                              

 Důchodové pojištění 2016.                                                                                                                                     Podmínky nároku na důchody. Splnění odpracované doby. Předčasný starobní důchod. Před důchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu. Výpočet důchodu v roce 2016. Zrušení II. pilíře.                                                                                                                                                            

 Daň ze závislé činnosti v roce 2016.                                                                                                                          Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1.1.2016 , další změny v daňové oblasti – „školkovné“, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor 24,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn…. .                                                                                                     

Zákon o zaměstnanosti II. pololetí 2015 a 2016.                                                                                                    Nekolidující zaměstnání, „kurzarbeit „– příspěvek při částečné nezaměstnanosti, další zásadní důležité informace v oblasti zaměstnanosti.  Zaměstnávání cizinců a občanů EU.                                                                                   

 Další informace pro rok 2016.                                                                                                                                    Zákona o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2016, atd……                                                             

  Závěr semináře, diskuze, odpovědi na dotazy.

 Účastníci semináře obdrží aktuální rozsáhlý pracovní materiál včetně názorných ukázek výpočtů, vzorů a doporučených postupů.

 

Účastnický                  1.199,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      1.499,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 31. 12. 2015 na číslo účtu 5471990277/0100

s var. s. : 12,spec. s. : IČ Vaší firmy.

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

 

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 31. 12. 2015!

                                      

Přihláška

leták 2015

Na BURZE PRÁCE pracovních příležitostí v Domažlicích se potkali zaměstnavatelé a uchazeči o práci.

Městské kulturní středisko v Domažlicích se stalo místem, kde se dne 22. září 2015 konala BURZA PRÁCE. Akci pořádala Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktní pracoviště Domažlice. Smyslem akce bylo pomoci podnikatelům a firmám v regionu, kteří v současné době poptávají nové zaměstnance. Akce se zúčastnilo 15 firem s pestrou nabídkou pracovních příležitostí. Nabízely se pracovní pozice v technických oborech (elektro, svářeči, seřizovači, programátoři a obsluhy CNC strojů), mechaničky brýlové optiky, řidiči motorových vozíků, řidiči nákladních automobilů, skladníci, administrativní pozice a další. Přímo na místě, bez zbytečného stresu již někteří absolvovali přijímací pohovor. Příležitostí pro práci bylo skutečně velké množství, bohužel uchazečů již méně. Okres Domažlice je okres s malým procentem nezaměstnaných, proto zájem nebyl tak velký.

Hlavní myšlenkou Okresní hospodářské komory Domažlice bylo pomoci firmám v regionu, které v současné době trpí nedostatkem pracovníků. Tato akce byla jednou z prvních akcí tohoto druhu. Součástí akce bylo i poradenství od zástupců Úřadu práce ČR. Zájemci se mimo jiné dozvěděli, jak správně napsat životopis, jaké šance mají na trhu práce v rámci jejich současné kvalifikace a praxe, jak efektivně hledat zaměstnání nebo jak může ÚP ČR pomoci prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Akce je první v regionu a Okresní hospodářská komora Domažlice má zájem podat opětovně pomocnou ruku zaměstnavatelům a uchazečům o práci.

Nabízené pracovní pozice

Domažlický deník 05.10.2015

                                    OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

                     Okresní hospodářská komora Domažlice pod záštitou starosty města Domažlice pořádá

    9.ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a studenty pod názvem

     " Od vzdělání k zaměstnání "

Termín konání : 25.11.2015  od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání :  MKS Domažlice.